Lewis Rhydlewis

...for all your Travel and Transportation Needs
....am eich holl Anghenion Teithio

Website Under Development
We are currently in the process of developing our new website.
Please check back soon.

Lewis Rhydlewis

Lewis Rhydlewis Bus

About Lewis Rhydlewis

Welcome to the Lewis Rhydlewis website. Lewis Rhydlewis started business in 1955 at Penrhiwpal, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion, West Wales and now operates some 20 vehicles from 8 seater mini buses to 57 seater coaches from basic service providers to top class executives.

Most of our vehicles are Plaxton bodied and are used for school contracts and private hire.

We are also very proud to be involved with the transporting of children from all over Wales to the Urdd camp at Llangrannog and are very supportive of the youth movement.

The pride of our fleet are two Setras, both S 315 GT-HD. These are the ultimate in Executive Coach Travel, German built and powered by Mercedes.

Both are 49 seater, air conditioned vehicles with full compliment of facilities. These vehicles are used for our holiday programme but are available for private hire.

We offer our customers - private coach hire, day trips and coaching holidays. All day trips and coach holidays are carefully planned and researched and we only use good quality hotels for our tours. Our aim is to offer high quality service at a competitive rate.

Am Lewis Rhydlewis

Croeso i safle'r We Lewis Rhydlewis.Mae Lewis Rhydlewis wedi bod mewn busnes ers 1955 ac yn rhedeg o Benrhiwpal, Rhydlewis, Llandysul, Ceredigion ac erbyn heddiw rydym yn rhedeg rhyw 20 cerbyd o fysus mini 8 sedd i fysus 57 sedd. Cynnigwn fysus o'r ymarferol i'r uchafbwynt mewn moethusrwydd.

Mae rhan fwyaf o'n bysus wedi cael eu hadeiladu gan Paxton a'u defnydd mwyaf yw cludo plant ysgol a gwaith llog i'r cyhoedd. Yr ydym hefyd yn ymfalchio o gael cludo plant o Gymru gyfan i Wersyll yr Urdd yn Llangrannog ac yn gefnogol iawn i'r mudiad ieuenctid. Yr ydym yn rhedeg dwy Setra S 315 GT-HD. Dyma'r gorau all arian brynu mewn teithio moethus. Maent yn cael eu hadeiladu yn yr Almaen a Mercedes yw'r pwer. Mae'r ddwy yn 49 sedd, ac yn cynnig pob math o foethusrwydd, yn cynnwys rheolwr aer.

Yr ydym yn defnyddio rhain ar gyfer y gwyliau a gynnigir ond y maent hefyd ar gael i'w llogi.Yr ydym yn cynnig i'n cwsmeriaid - bysus i'w llogi, teithiau dydd a gwyliau.

Mae pob taith dydd a gwyliau a gynnigir yn cael eu trefnu yn ofalus. Yr ydym bob amser yn defnyddio gwestai o safon dda ac yn ceisio cynnig lefel uchel o wasanaeth am bris cystadleuol.


Booking

Need a day trip or holiday? Need to hire a coach? Call...01239 851386

For further information, email.. Contact

 

Cofrestru

Angen trip neu wyliau? Eisiau llogi bws? Galwch...01239 851386

Am ragor o wybodaeth... Contact

 

 

M Lewis, Lewis-Rhydlewis, Rhydlewis, Ceredigion, Wales, SA44 5QG

 


Our new website development is being carried out by Solid Designs.
Website Design and Development for Business